Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Kinh doanh - 08.38.214.062

Kinh doanh - 08.38.214.062

Quảng cáo

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO

Pa lăng xích kéo tay hay còn được gọi là pa lăng xích, pa lăng kéo tay, tời xích kéo tay, tời kéo xích. Pa lăng xích kéo tay được thiết kế dùng để nâng hạ đồ vật với số trọng tải theo đúng từng trọng tải của mỗi pa lăng quy định. Pa lăng xích kéo tay hoạt động nhờ vào các bánh xích bên trong  hoạt động liền xát bên nhau để làm nhẹ đi lực tác động vào đồ vật muốn kéo lên.

pa lăng xích kéo tay nitto

mỗi trang
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 20 TẤN 5 MÉT 180VP5

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 20 TẤN 5 MÉT 180VP5

Pa lăng xích kéo tay nitto 20 tấn 5 mét 180vp5 hay còn được gọi là pa lăng xích kéo tay; pa lăng xích kéo tay nitto; pa lăng xích kéo tay nitto 20 tấn 5 mét; pa lăng xích kéo tay nitto 20 tấn 3m; pa lăng xích kéo tay nitto 20 tấn 3m 180vp5; pa lăng kéo tay nitto 20 tấn 5 mét; pa lăng kéo tay nitto 20 tấn 5 mét 180vp5; pa lăng xích nitto 20 tấn 5 mét; pa lăng xích nitto 20 tấn 5 mét 180vp5; là thiết bị nâng hạ có tải trọng 20 tấn với chiều dài xích tải và xích kéo là 5 mét.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 10 TẤN 5 MÉT 90VP5

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 10 TẤN 5 MÉT 90VP5

Pa lăng xích kéo tay nitto 10 tấn 5 mét 90vp5 hay còn được gọi là pa lăng xích kéo tay; pa lăng xích kéo tay nitto; pa lăng xích kéo tay nitto 10 tấn 5 mét; pa lăng xích kéo tay nitto 10 tấn 3m; pa lăng xích kéo tay nitto 10 tấn 3m 90vp5; pa lăng kéo tay nitto 10 tấn 5 mét; pa lăng kéo tay nitto 10 tấn 5 mét 90vp5; pa lăng xích nitto 10 tấn 5 mét; pa lăng xích nitto 10 tấn 5 mét 90vp5; là thiết bị nâng hạ có tải trọng 10 tấn với chiều dài xích tải và xích kéo là 5 mét.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 5 TẤN 3 MÉT 50VP5

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 5 TẤN 3 MÉT 50VP5

Pa lăng xích kéo tay nitto 5 tấn 3 mét 50vp5 hay còn được gọi là pa lăng xích kéo tay; pa lăng xích kéo tay nitto; pa lăng xích kéo tay nitto 5 tấn 3 mét; pa lăng xích kéo tay nitto 5 tấn 3m; pa lăng xích kéo tay nitto 5 tấn 3m 50vp5; pa lăng kéo tay nitto 5 tấn 3 mét; pa lăng kéo tay nitto 5 tấn 3 mét 50vp5; pa lăng xích nitto 5 tấn 3 mét; pa lăng xích nitto 5 tấn 3 mét 50vp5; là thiết bị nâng hạ có tải trọng 5 tấn với chiều dài xích tải và xích kéo là 3 mét và có thể thay đổi chiều dài xích
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 3 TẤN 3 MÉT 30VP5

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 3 TẤN 3 MÉT 30VP5

Pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3 mét 30vp5 hay còn được gọi là pa lăng xích kéo tay; pa lăng xích kéo tay nitto; pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3 mét; pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3m; pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3m 30vp5; pa lăng kéo tay nitto 3 tấn 3 mét; pa lăng kéo tay nitto 3 tấn 3 mét 30vp5; pa lăng xích nitto 3 tấn 3 mét; pa lăng xích nitto 3 tấn 3 mét 30vp5; là thiết bị nâng hạ có tải trọng 3 tấn với chiều dài xích tải và xích kéo là 3 mét và có thể thay đổi chiều dài xích.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 2 TẤN 3 MÉT 20VP5

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 2 TẤN 3 MÉT 20VP5

Pa lăng xích kéo tay nitto 2 tấn 3 mét 20vp5 hay còn được gọi là pa lăng xích kéo tay nitto 2 tấn 3m 20vp5, pa lăng xích kéo tay nitto 2 tấn 3 mét, pa lăng xích kéo tay nitto 2 tấn 3m, pa lăng kéo tay nitto 2 tấn 3 mét 20vp5, pa lăng xích nitto 2 tấn 3 mét 20vp5, pa lăng xích kéo tay nitto 20vp5, là một trong những thiết bị nâng hạ và là một trong những model của pa lăng xích kéo tay nitto có tải trọng nâng lên đến hơn 2 tấn với chiều dài xích đạt được là 3 mét chuẩn và có thể thay thế chiều dài
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 1 TẤN 3 MÉT 10VP5

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 1 TẤN 3 MÉT 10VP5

Pa lăng xích kéo tay nitto 1 tấn 3 mét 10vp5 hay còn được gọi là pa lăng xích kéo tay nitto 1 tấn 3m 10vp5, pa lăng xích kéo tay nitto 1 tấn 3 mét, pa lăng xích kéo tay nitto 1 tấn 3m, pa lăng kéo tay nitto 1 tấn 3 mét 10vp5, pa lăng xích nitto 1 tấn 3 mét 10vp5, pa lăng xích kéo tay nitto 10vp5, là một trong những thiết bị nâng hạ và là một trong những model của pa lăng xích kéo tay nitto có tải trọng nâng lên đến hơn 1 tấn với chiều dài xích đạt được là 3 mét chuẩn và có thể thay thế chiều dài
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 500KG 05VP5 NITTO

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 500KG 05VP5 NITTO

Pa lăng xích kéo tay 500kg 05VP5 Nitto, pa lăng xích kéo tay 500kg 3 mét 05VP5 nitto, pa lăng xích kéo tay 500kg 3 mét nitto, Pa lăng xích kéo tay 500kg 05VP5, Pa lăng xích 500kg 3 mét nitto, pa lăng xích 500kg 3 mét 05VP5 nitto.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 1 TẤN 10VP5 NITTO

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 1 TẤN 10VP5 NITTO

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 10VP5 Nitto hay còn gọi là Pa lăng xích kéo tay 1 tấn Nitto, Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 5 mét Nitto, pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m, pa lăng xích 1 tấn Nitto, Pa lăng xích 1 tấn 5 mét nitto, pa lăng xích 1 tấn 3m nitto.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 2 TẤN 20VP5 NITTO

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 2 TẤN 20VP5 NITTO

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 20VP5 Nitto hay còn gọi là Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Nitto, Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 5 mét Nitto, pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m, pa lăng xích 2 tấn Nitto, Pa lăng xích 2 tấn 5 mét nitto, pa lăng xích 2 tấn 3m nitto.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 3 TẤN 30VP5 NITTO

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 3 TẤN 30VP5 NITTO

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 30VP5 Nitto hay còn gọi là Pa lăng xích kéo tay 3 tấn Nitto, Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 5 mét Nitto, pa lăng xích kéo tay 3 tấn 3m, pa lăng xích 3 tấn Nitto, Pa lăng xích 3 tấn 5 mét nitto, pa lăng xích 3 tấn 3m nitto.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 5 TẤN 50VP5 NITTO

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 5 TẤN 50VP5 NITTO

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 50VP5 Nitto hay còn gọi là Pa lăng xích kéo tay 5 tấn Nitto, Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 5 mét Nitto, pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m, pa lăng xích 5 tấn Nitto, Pa lăng xích 5 tấn 5 mét nitto, pa lăng xích 5 tấn 3m nitto.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 10 TẤN 90VP5 NITTO

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 10 TẤN 90VP5 NITTO

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 90VP5 Nitto hay còn gọi là Pa lăng xích kéo tay 10 tấn Nitto, Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 5 mét Nitto, pa lăng xích 10 tấn Nitto, Pa lăng xích 10 tấn 5 mét nitto.
Gọi: 08.38.214.062
PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 20 TẤN 180VP5 NITTO

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY 20 TẤN 180VP5 NITTO

Pa lăng xích kéo tay 20 tấn 180VP5 Nitto hay còn gọi là Pa lăng xích kéo tay 20 tấn Nitto, Pa lăng xích kéo tay 20 tấn 5 mét Nitto, pa lăng xích 20 tấn Nitto, Pa lăng xích 20 tấn 5 mét nitto.
Gọi: 08.38.214.062

Top

   (0)