Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Kinh doanh - 08.38.214.062

Kinh doanh - 08.38.214.062

Quảng cáo

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG CLIP ON

Cờ lê vòng đóng clip on hay còn được gọi là chìa khóa vòng đóng, cờ lê vòng đập, chìa khóa vòng đập là chìa khóa cờ lê chỉ có một đầu vòng tròn dùng búa để đóng lên bu lông, tắc kê đó khi nó quá cứng để tháo mở.

mỗi trang
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 90MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 90MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 90mm clip on có tổng chiều dài là 390mm và có độ dày của thép là 40mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 142mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 65MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 65MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 65mm clip on có tổng chiều dài là 300mm và có độ dày của thép là 30mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 102mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 46MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 46MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 46mm clip on có tổng chiều dài là 240mm và có độ dày của thép là 22mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 74mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 38MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 38MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 38mm clip on có tổng chiều dài là 220mm và có độ dày của thép là 20mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 65mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 35MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 35MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 35mm clip on có tổng chiều dài là 205mm và có độ dày của thép là 19mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 58mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 34MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 34MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 34mm clip on có tổng chiều dài là 200mm và có độ dày của thép là 18mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 56mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 27MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 27MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 27mm clip on có tổng chiều dài là 180mm và có độ dày của thép là 16mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 46mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 24MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 24MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 24mm clip on có tổng chiều dài là 165mm và có độ dày của thép là 15mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 43mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 50MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 50MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 50mm clip on có tổng chiều dài là 255mm và có độ dày của thép là 24mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 80mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 41MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 41MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 41mm clip on có tổng chiều dài là 230mm và có độ dày của thép là 22mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 66mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 32MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 32MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 32mm clip on có tổng chiều dài là 190mm và có độ dày của thép là 17mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 52mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 30MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 30MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 30mm clip on có tổng chiều dài là 190mm và có độ dày của thép là 17mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 52mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 42MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 42MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 42mm clip on được sản xuất và chế tạo bằng chất liệu thép siêu bền được nung nóng và tôi luyện qua nhiều quá trình giúp cho cờ lê vòng đóng 42mm clip on có độ cứng siêu hạng. Cờ lê vòng đóng 42mm clip on có tổng chiều dài là 230mm và có độ dày của thép là 20mm, đường kính lớn nhất của vành ngoài vòng là 66mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 36MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 36MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 36mm Clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 36mm, cờ lê đóng 36mm, chìa khóa vòng đóng 36mm, chìa khóa đóng 36mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 160MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 160MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 160mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 160mm, cờ lê búa đập 160mm, chìa khóa vòng đóng 160mm, vòng đóng 160mm, 160mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 150MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 150MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 150mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 150mm, cờ lê búa đập 150mm, chìa khóa vòng đóng 150mm, vòng đóng 150mm, 150mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 140MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 140MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 140mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 140mm, cờ lê búa đập 140mm, chìa khóa vòng đóng 140mm, vòng đóng 140mm, 140mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 130MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 130MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 130mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 130mm, cờ lê búa đập 130mm, chìa khóa vòng đóng 130mm, vòng đóng 130mm, 130mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 125MM,130MM,140MM,150MM,160MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 125MM,130MM,140MM,150MM,160MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 125mm, cờ lê vòng đóng 130mm, cờ lê vòng đóng 140mm, cờ lê vòng đóng 150mm, cờ lê vòng đóng 160mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 24MM,27MM,30MM,32MM,33MM,34MM CLIP-ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 24MM,27MM,30MM,32MM,33MM,34MM CLIP-ON

Cờ lê vòng đóng clip on 24mm, cờ lê vòng đóng 27mm, cờ lê vòng đóng 30mm, cờ lê vòng đóng 32mm, cờ lê vòng đóng 33mm, cờ lê vòng đóng 34mm, cờ lê vòng đóng 35mm, cờ lê vòng đóng 36mm, cờ lê vòng đóng 38mm, cờ lê vòng đóng 41mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 35MM,36MM,38MM,41MM,42MM,46MM CLIP-ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 35MM,36MM,38MM,41MM,42MM,46MM CLIP-ON

Cờ lê vòng đóng clip on 35mm, cờ lê vòng đóng 36mm, cờ lê vòng đóng 38mm, cờ lê vòng đóng 41mm, cờ lê vòng đóng 42mm, cờ lê vòng đóng 46mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 50MM,52MM,55MM,58MM,60MM,63MM CLIP-ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 50MM,52MM,55MM,58MM,60MM,63MM CLIP-ON

Cờ lê vòng đóng clip-on 50mm, cờ lê vòng đóng 52mm, cờ vòng đóng 55mm, cờ lê vòng đóng 58mm, cờ lê vòng đóng 60mm, cờ lê vòng đóng 63mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 95MM,100MM,105MM,110MM,115MM,120MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 95MM,100MM,105MM,110MM,115MM,120MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng clip-on 95mm, cờ lê vòng đóng 100mm, cờ lê vòng đóng 105mm, cờ lê vòng đóng 110mm, cờ lê vòng đóng 115mm, cờ lê vòng đóng 120mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 70MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 70MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 70mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 70mm, cờ lê búa đập 70mm, chìa khóa vòng đóng 70mm, vòng đóng 70mm, 70mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 75MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 75MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 75mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 75mm, cờ lê búa đập 75mm, chìa khóa vòng đóng 75mm, vòng đóng 75mm, 75mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 80MM CLIP ON.

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 80MM CLIP ON.

Cờ lê vòng đóng 80mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 80mm, cờ lê búa đập 80mm, chìa khóa vòng đóng 80mm, vòng đóng 80mm, 80mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 85MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 85MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 85mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 85mm, cờ lê búa đập 85mm, chìa khóa vòng đóng 85mm, vòng đóng 85mm, 85mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 95MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 95MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 95mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 95mm, cờ lê búa đập 95mm, chìa khóa vòng đóng 95mm, vòng đóng 95mm, 95mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 100MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 100MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 100mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 100mm, cờ lê búa đập 100mm, chìa khóa vòng đóng 100mm, vòng đóng 100mm, 100mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 105MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 105MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 105mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 105mm, cờ lê búa đập 105mm, chìa khóa vòng đóng 105mm, vòng đóng 105mm, 105mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 110MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 110MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 110mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 110mm, cờ lê búa đập 110mm, chìa khóa vòng đóng 110mm, vòng đóng 110mm, 110mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 115MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 115MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 115mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 115mm, cờ lê búa đập 115mm, chìa khóa vòng đóng 115mm, vòng đóng 115mm, 115mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 120MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 120MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 120mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 120mm, cờ lê búa đập 120mm, chìa khóa vòng đóng 120mm, vòng đóng 120mm, 120mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 125MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 125MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 125mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 125mm, cờ lê búa đập 125mm, chìa khóa vòng đóng 125mm, vòng đóng 125mm, 125mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 63MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 63MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 63mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 63mm, cờ lê búa đập 63mm, chìa khóa vòng đóng 63mm, vòng đóng 63mm, 63mm.
Gọi: 08.38.214.062
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 60MM CLIP ON

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 60MM CLIP ON

Cờ lê vòng đóng 60mm clip on hay còn được gọi là cờ lê vòng đóng 60mm, cờ lê búa đập 60mm, chìa khóa vòng đóng 60mm, vòng đóng 60mm, 60mm.
Gọi: 08.38.214.062

Top

   (0)